Generell information

Malmö City Bilvård AB, Södra Förstadsgatan 41, 211 43 Malmö (moderbolag till “Triangeln Biltvätt”) förser en teknisk plattform som möjliggör för kommersiella och privata Användare (hädanefter refererade till som ”Leverantörer”) att placera bokningar för biltvätt och bilvård. Användare som boka (hädanefter refererade till som ”Användare”) ska få tillgång till denna databas via www.triangelnbiltvatt.se och/eller andra webbsidor som drivs av Malmö City Bilvård AB.

Dessa villkor reglerar användningen av databasen via det tidigare nämnda Triangeln Biltvätt:s webbsidor och inkluderar tillgång från mobila webbsidor och alla applikationer (“appar”) som utvecklats av Triangeln Biltvätt, såväl som alla portaler eller appar för mobila enheter som skapats av tredje parter. Dessa villkor tillämpas exklusivt; Triangeln Biltvätt avvisar tillämpningen av alla alternativa villkor som åläggs av Användaren.

Bruk av samtliga webbplatser som drivs av Triangeln Biltvätt samt medföljande databaser (”vår webbplats”) är  tillåten för privat och kommersiell bruk. Vår webbplats får inte användas för falska, bedrägliga eller spekulativa bokningar. Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du avhåller dig från följande handlingar och åtgärder utan tidigare skriftligt medgivande av Triangeln Biltvätt:

  • Att få åtgång till vår webbplats med hjälp av en manuell eller automatisk process som överskrider syftet med personligt bruk eller införandet av Triangeln Biltvätt. Användningen av automatiserade system eller en programvara för att extrahera data från vår webbplats (så kallad ”screen scraping”) är förbjuden för icke-kommersiella och kommersiella ändamål.
  • Att göra intrång på befintliga begränsningar i Robots Exclusion-headers på vår webbplats eller att kringgå åtgärder som begränsar eller förhindrar tillgång till vår webbplats.
  • Att använda en enhet, en mjukvara eller ett program som påverkar eller försöker påverka de vanliga funktionerna på vår webbplats, eller att utföra handlingar som belastar vår server, dator eller nätverk på ett olämpligt sätt. Triangeln Biltvätt förbehåller sig rätten att avsluta, tillfälligt upphäva eller begränsa tillgången till alla eller vissa komponenter på vår webbplats utan föregående meddelande och under uteslutande av allt ansvar.

Triangeln Biltvätt:s tjänster för användare

  • Triangeln Biltvätt förser en målinriktad bokningsform som låter Användare boka den mest passande produkt erbjudande och tid i databasen.
  • Användare får använda Triangeln Biltvätt:s databas gratis.
  • Triangeln Biltvätt kan tillåta att dess tjänster förses av en tredje part.

Priser

Erbjudandets pris antas vara det slutgiltiga priset, dock så vilar ansvaret att försäkra korrekta priser på plats. Triangeln Biltvätt strävar efter att visa den totala kostnaden av erbjudandet men förbehåller sig rätten att ytterligare kostnader kan läggas till på triangelnbiltvätt bilvård plats.

Ansvar

Triangeln Biltvätt ansvarar inte för klarheten i innehåll och/eller erbjudanden som står på triangelnbiltvatt.se hemsida, utan den sidsta priset vurderas på plats i triangeln biltvätt.

Triangeln Biltvätt bär inte ansvaret vid eventuella tekniska störningar där orsaken ligger bortom Triangeln Biltvätt:s ansvarsområde, eller orsakas av force majeure.

Triangeln Biltvätt garanterar inte oavbruten tillgång till data. Triangeln Biltvätt förbehåller sig rätten att genomföra tekniskt underhåll när det krävs, under så lång tid som behövs.

Sekretess

Triangeln Biltvätt ger skyddandet av användarinformation högsta prioritet. För vidare information ombeds du vänligen att referera till Triangeln Biltvätt:s Integritetspolicy.
Personlig info